Journummer 24/7
+49 1523 2187036

Om oss

Informationer enligt 5 § i den tyska telemedialagen (TMG):

AIT GmbH
Birkenweg 2
DE-27367 Sottrum-Fährhof

Representerad av:

Thomas Hartmann

Kontakt:

Telefon: +49 (4264) 3982533
E-Mail: htt (at) ait-industrial.com

Företagsregistrering:

Registrerad i det tyska handelsregistret
Registerdomstol:Amtsgericht Walsrode
Registernummer: HRB 205676

VAT-nummer:

VAT-nummer enligt 27a § i den tyska momslagen:
DE300774887

Uppgifter om yrkesansvarsförsäkringen:

Bolagets namn och säte:

AXA Versicherung AG
Colonia-Allee 10-20, DE-51067 Köln

Försäkringen gäller i hela världen med undantag av USA och Canada

Källa: http://www.e-recht24.de

Friskrivning (disclaimer)

Ansvar för innehållet

Som företag som tillhandahåller tjänster ansvarar enligt 7:1 § i den tyska telemedialagen (TMG) endast för våra egna innehåll på vår webbplats. Enligt 8 § till 10 § TMG är vi emellertid inte skyldiga att övervaka extern information som andra tillhandahåller eller som återges på vår webbplats eller att kontrollera om denna information strider mot lagen. Vår skyldighet att blockera användningen av sådan information enligt allmän lag berörs emellertid inte av detta. Vårt ansvar gäller först från och med den dag som vi fick vetskap om att informationen eller dess innehåll strider mot lagen. När vi får vetskap om att innehåll eller information strider mot lagen kommer vi omedelbart att ta bort respektive innehåll eller information från vår webbplats.

Ansvar för länkar

På vår webbplats länkar vi också till information på andra webbplatser. Innehållet på externa webbplatser har vi emellertid ingen möjlighet att påverka. Därför kan vi inte heller överta något som helst ansvar för innehållet på externa webbplatser. Det är alltid den som tillhandahåller respektive webbplats som ansvarar för innehållet. Vi har kontrollerat de externa webbplatserna som vi länkar till med hänseende på innehåll som strider mot lagen den dag som vi länkade till dessa webbplatser och har då inte kunnat upptäcka några rättsvidrigheter. En permanent kontroll av innehåll et på de webbplatser som vi länkar till är utan konkret hänvisning till en rättsvidrighet emellertid varken möjlig eller rimlig. Så fort som vi får vetskap om en rättsvidrighet kommer vi att omedelbart ta bort respektive länk.

Upphovsrätt

För alla informationer och alla innehåll på vår webbplats gäller tysk upphovsrätt. Det är alltså inte tillåtet för besökare att utan författarens eller tillverkarens godkännande kopiera, behandla, sprida eller på annat sätt använda, överlåta eller sälja texter, bilder, grafik och illustrationer utöver det som upphovsrätten medger.

Det är endast tillåtet att ladda ner och kopiera innehållet på vår webbplats för privata ändamål. För kommersiella ändamål är det förbjudet. Vad det gäller innehållet på vår webbplats som vi inte själv har skapat beaktar vi andras upphovsrätt. Vi kännetecknar alltid externa innehåll som sådana. Om du trots allt skulle upptäcka något som strider mot upphovsrätten ber vi dig att upplysa oss om detta. Så fort som vi får vetskap om att något innehåll strider mot upphovsrätten kommer vi att omedelbart ta bort respektive innehåll från vår webbplats.

Dataskyddsförklaring:

Dataskydd

Skyddet av din privatsfär är mycket viktigt för oss. Vi behandlar resp. hanterar dina personuppgifter med sekretess samt enligt de lagskrivna dataskyddsföreskrifterna och denna dataskyddsförklaring.

Du kan i regel besöka vår webbplats utan att lämna någon information om dig själv. Om vi frågar efter data med personlig referens (till exempel ditt namn, din adress eller e-post adress) på vår webbplats så är dessa uppgifter där det är möjligt inte obligatoriska utan frivilliga. Utan ditt uttryckliga godkännande överlåter vi inga personuppgifter till andra.

Vi hänvisar emellertid till att ingen dataöverföring på internet är helt säker (t.ex. vid e-post kommunikation). Det är inte möjligt att garantera en fullständig säkerhet med hänseende på att andra kan komma åt informationer.

Dataskyddsförklaring för användning av Xing

Denna webbplats använder funktioner som baserar på nätverket XING. Distributör är XING AG, Dammtorstraße 29-32, DE-20354 Hamburg, Tyskland. Varje gång som du besöker en sida på vår webbplats som innehåller XING funktioner iordningställs en förbindelse till XING servrarna. Så vitt vi vet sparas där emellertid inga personuppgifter. I synnerhet sparas här inga IP-adresser och ingen information om användningen utvärderas.

Mer information om dataskydd och om respektive Xing Share-button finns i XING dataskyddsförklaringen på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Invändning mot reklammejl

Härmed förbjuder vi användningen av de kontaktuppgifter som vi är skyldiga att publicera på vår sida ”Om oss“ för att skicka reklam och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt att få. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder om vi får reklam eller informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt, t.ex. i form av spam-e-mejl.

Upplysning, borttagning, blockering

Enligt den tyska dataskyddslagen har du när som helst rätt att utan kostnad ta del av dina personuppgifter som vi insamlat och sparat, att ta del av avsändaren och mottagaren samt att ta del av syftet med datahanteringen och du har även rätt att korrigera, spärra eller radera uppgifterna. Du är välkommen att kontakta oss på den under rubriken ”Om oss” nämnda adressen om du har någon fråga som gäller dina personuppgifter.

Cookies

På webbsidorna används delvis så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator på något sätt och innehåller inte heller virus. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, attraktiv och säker. Cookies är små textfiler som sparas på din dator.

De flesta cookies som vi använder är så kallade ”session-cookies” som tas bort automatiskt när du avslutar webbläsarsessionen, det vill säga när du lämnar vår webbplats. Andra cookies lagras på din dator och din webbläsare tills du tar bort dem. Dessa cookies ger oss möjlighet att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats.

Du kan ställa in din webbläsare så att du får information om användning av cookies. Du kan godkänna eller blockera användning av cookies för varje specifikt fall, för vissa typer av cookies eller generellt. Om du väljer att inte använda cookies kan en del funktioner på vår webbplats fungera med viss inskränkning.

Kontaktformulär

Om du har en förfrågan och kontaktar oss med hjälp av vårt kontaktformulär sparar vi de uppgifter som du har fyllt i inklusive dina kontaktuppgifter för att kunna bearbeta din förfrågan och om du senare skulle ha en fråga som gäller samma tema. Dessa uppgifter lämnar vi emellertid inte ut till andra utan ditt godkännande.

Invändning mot reklammejl

Härmed förbjuder vi användningen av de kontaktuppgifter som vi är skyldiga att publicera på vår sida ”Om oss“ för att skicka reklam och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt att få. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder om vi får reklam eller informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt, t.ex. i form av spam-e-mejl.

Nyhetsbrev

Om du vill registrera dig för vårt nyhetsbrev behöver vi din e-post adress samt information med vars hjälp vi kan kontrollera att du verkligen är innehavare av den nämnda e-post adressen och att du vill ha vårt nyhetsbrev. Annan information samlar vi inte in. Denna information använder vi endast för att kunna skicka dig det önskade informationsmaterialet. Vi överlåter inte denna information till andra.

Ditt godkännande att vi får spara av dig given information och din e-postadress samt använda dessa uppgifter för att kunna skicka dig nyhetsbrev kan du återkalla när som helst, till exempel via länken ”Avregistrera” i nyhetsbrevet.

Navigation

Social Media