Journummer 24/7
+49 1523 2187036

Turbiner

Inom ramen av vår turbinservice erbjuder vi följande tjänster:

Underhåll samt översyn och reparation av ångturbiner av alla tillverkare upp till en konstruktionsstorlek på 15 MW.

 • SIEMENS Turbomachinery Equipment (före detta AG Kühnle, Kopp & Kausch)
 • SIEMENS
 • ABB
 • BBC
 • M&M
 • Dresser-Rand
 • och andra

Tack vare vår tekniska kompetens och kunskap samt vår erfarenhet sedan flera årtionden tillbaka kan vi idag se tillbaka på ett stort antal olika projekt som vi kunde avsluta med stor framgång. För konstruktioner på mer än 15 MW använder vi oss av den tekniska kunskap och kompetens som kännetecknar kända tillverkare inom denna bransch.

Vi skiljer inte på konstruktionstyp, storlek eller användningsområde.

Och vi åtar oss även gärna arbeten på komponenter i turbinens periferi.

Vi har även mycket nära och ständig kontakt med andra kända och kompetenta tjänsteföretag som tillsammans med oss tar hand om kompletta shut-downs.

Här kan vi i synnerhet nämna armaturer, pumpar, motorer, generatorer och ställverk respektive instrumenteringar. Men vi kan även erbjuda en central service för andra industriella anläggningar som t.ex. kompressorer, fläktar omrörare, filter och växlar.

Övrig service på sektorn ångturbiner:

 • Laseruppriktning för turboaggregat
 • Reservdelstillverkning resp. leverans om sådana delar behövs
 • Tillverkning av underhålls-, revision- och inspektionsscheman
 • Dokumentation och besiktning
 • Teknisk planering
 • Analyser för utredning av skadeorsaker
 • Condition Monitoring
 • Icke-förstörande kontroller & oljeanalyser

Navigation

Social Media