Journummer 24/7
+49 1523 2187036

Condition Monitoring

Underhållsmodeller baserade på förebyggande underhåll kan vara kostnadskrävande och ineffektiva. Här ställer det framtidsinriktade underhållet avsevärt bättre modeller till förfogande: Underhåll om och när det är nödvändigt.

Inom ramen av våra regelbundna turer mäter vi din anläggning med modernaste vibrationsmätningsteknologi. På så sätt kan vi redan på ett tidigt stadium upptäcka en eventuell skada och framför allt innan anläggningen behöver stängas av. Då har du alltid tillräcklig med tid att planera anläggningens avstängning, att anlita personal och att ha reservdelar till hands om sådana behövs.

I samband med våra mätningar gör vi också en optisk kontroll av anläggningen, tar oljeprover om så önskas och kan ge dig en komplett rapport om anläggningens aktuella tillstånd.

Vi övertar också gärna i efterhand planeringen och vidtar de åtgärder som behövs, vare sig det är fråga om en uppriktningskorrektur, en balansering eller ett oljebyte. Vi kommer i förhand överens om ett fast pris och en fast tid.


Ingenting är så dyrt som en anläggning som står stilla.

Navigation

Social Media